POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej www.balto.pl.

 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego witryny www.balto.pl  jest Balto Spółka Cywilna Jarosław Sitnicki Joanna Pisarczyk NIP: 822-23-21-743; REGON 142578364 („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail. Dane osobowe gromadzone są przy wypełnianiu formularza kontaktowego na stronie oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 1. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Umożliwienia korzystania z usługi Formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest konieczne w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz uzyskania odpowiedzi od Administratora.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższym celu, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem info@balto.pl.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem info@balto.pl

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia witryny, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 1. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Co to są cookies?

Nasza strona posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki cookie są to niewielkie porcje informacji zapisywane na dysku naszego komputera pozwalające zapamiętać i wyświetlić spersonalizowaną treść, czyli nasze preferencje odnośnie strony, którą odwiedzamy. „Ciasteczka” dostarczają na przykład danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów, ale także ułatwiają Klientowi poruszanie się po stronach internetowych, dla przykładu: po pierwszym wprowadzeniu loginu i hasła na danej stronie, gdy używamy cookie – nie będziemy musieli wprowadzać ich ponownie – serwer zapamięta nasze ustawienia.

Z cookie korzysta się w różnego rodzaju sklepach internetowych, sondach, licznikach, reklamach. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Internet Explorer 9.0:

 1. W menu narzędzia wybierz Opcje internetowe
 2. Przejdź na zakładkę [Prywatność]
 3. Poziom ustawień dla strefy internetowej ustaw na średni (jest to zazwyczaj domyślne ustawienie) jeżeli chcesz włączyć cookies, lub na wysoki, jeżeli chcesz wyłączyć obsługę ciasteczek.

Możesz również zmniejszyć poziom ustawień na Niski, bądź Akceptowanie wszystkich plików cookie.

Jak włączyć/wyłączyć obsługę plików cookie w Mozilla Firefox:

 1. W menu narzędzia wybierz Opcje
 2. Przejdź na zakładkę [Prywatność], następnie w sekcji [historia] wybierz z listy opcję: „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”
 3. Zaznacz checkboxa „Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Opera:

 1. W menu wybrać Narzędzia -> Preferencje
 2. Przejdź na zakładkę [Zaawansowane], wybrać z menu po lewej stronie: Ciasteczka
 3. Zaznacz radiobutton „Akceptuj ciasteczka” lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Google Chrome:

 1. Kliknąć na ikonę: Ustawienia Google Chrome -> Opcje
 2. Z menu po lewej stronie wybrać pozycję Dla zaawansowanych
 3. W sekcji prywatność wybrać przycisk Ustawienia treści
 4. Zaznaczyć radiobutton w sekcji Pliki cookie: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)lub go nie zaznaczaj, w zależności czy chcesz by Twoja przeglądarka obsługiwała cookies, czy nie.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Safari:

 1. W menu wybierz polecenie preferencje
 2. Przejdź na zakładkę [Bezpieczeństwo]
 3. Wybierz opcje „Zawsze”, która będzie akceptowała wszystkie pliki cookie, lub wybierz opcję „Nigdy”, jeżeli chcesz wyłączyć cookies.

Jak włączyć obsługę plików cookie w Netscape:

 1. W menu Edit (Edycja) wybierz Preferences (Preferencje)
 2. Przejdź do sekcji Privacy i Security (Prywatność i Zabezpieczenia) i kliknij Cookies
 3. Wybierz opcję Enable all cookies(Akceptuj wszystkie cookies) jeżeli chcesz, by cookies były obsługiwane.